Hotline:098 718 0088

Góc tư vấn

Rèn cơ bụng trong võ thuật mà không cần dụng cụ
06/02 2017

Rèn cơ bụng trong võ thuật mà không cần dụng cụ

Cơ bụng là một trong những nhóm cơ quan trọng nhất của võ thuật, khi nó truyền dẫn động lực và căn chỉnh kỹ thuật trong hầu hết các tình huống. Thậm chí Lý Tiểu Long cho rằng cơ bụng xứng đáng là nhóm cơ quan trọng nhất.
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 1
Đối tác 8